Privacy Policy
NL
1. Cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de computer wanneer een website bezocht wordt. De belangrijkste functie van een cookie is de gebruiker te onderscheiden. Een cookie zorgt dat de gebruiker bijvoorbeeld ingelogd blijft, voorkeuren sneller geladen worden of het winkelmandje gevuld blijft tijdens het verdere bezoek.
2. Welke cookies?
2.1 Functionele cookies
De website van Highstreet Barbershop maakt gebruik van first party cookies die er enkel voor dienen om het juist functioneren van de website mogelijk te maken en deze te optimaliseren.
3. Cookie beheer
Het beheren en in/uitschakelen van cookies kan via de instellingen van de browser.
4. Bescherming
Omdat Highstreet Barbershop de bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zeer belangrijk vindt worden deze veilig binnen eigen beheer opgeslagen en enkel door Highstreet Barbershop gebruikt om diensten aan te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk voor gekozen heeft. De persoonsgegevens worden minimaal 1 jaar bewaard.
5. Rechten van de betrokkene
De betrokkene heeft het recht op toegang tot de gegevens, evenals het recht op informatie betreffende de bewaring en het gebruik van deze gegevens. De betrokkene heeft ook recht op verbetering en verwijdering van de gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daarenboven heeft de betrokkene het recht om zijn gegevens in een gangbare elektronische vorm op te vragen. De betrokkene kan zich voor het hogergenoemde wenden tot Highstreet Barbershop, bereikbaar via info@highstreetbarbershop.be
6. Minderjarigen
Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Highstreet Barbershop aanbiedt, dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn.
7. Toestemming
De toestemming gaat van kracht wanneer de gebruiker zijn gegevens juist aan Highstreet Barbershop verstrekt en akkoord gaat met het hierboven beschreven beleid.
EN
1. Cookies?
A cookie is a small text file which is stored on the computer when a website is accessed. The most important function of a cookie is to diffirentiate the user. A cookie is used to keep the user logged-in, load preferences faster or keep items in the shopping cart when browsing.
2. Wich cookies?
2.1 First party cookies
The website of Highstreet Barbershop uses first party cookies which have the only purpose of making the website work better and optomise it.
3. Cookie management
Managing and enabling/disabling of cookies can be done by editing the browsers settings.
4. Protection
Because Highstreet Barbershop takes the protection of personal data very seriously, all submitted personal data will be securely saved in house and only used by Highstreet Barbershop for services which the user explicitly asks for. The personal data will be stored for a minimum of 1 year.
5. Individual rights
The individual has the right to access his personal data, as well ass the right to be informed about the storage and usage of his personal data. The individual also has the right to rectification or the erasure of his personal data, as well the right to object to the usage of his personal data in direct marketing, automated decision-making and profiling. Furthermore, the individual has the right to receive his personal data in a structered, commonly used and machine-readable format. For this or more information contact us at info@highstreetbarbershop.be
6. Minors
To use the services provided by Highstreet Barbershop, the user needs to be 16 years or older.
7. Permission
Permission is granted when the user correctly submits his data and agrees to the privacy policy above.